Preklic prejemanja e-novic

Po potrditvi preklica prejemanja e-novic portala “Novice Tajvana”

  • s strani portala “Novice Tajvana” ne boste več prejemali e-novic.
  • vaš e-naslov bo izbrisan iz evidence prejemnikov e-novic portala “Novice Tajvana”.
  • portal “Novice Tajvana” vam bo poslal potrditveno sporočilo o uspešno opravljenem preklicu preklicu prejemanja e-novic

    Razlog preklica