Tajvan namerava uzakoniti ogljično nevtralnost do leta 2050

0
342
Foto: CNA
Foto: CNA

Tajvanski kabinet je v četrtek, dan pred dnevom Zemlje, sprejel osnutek revizije, ki vključuje cilj neto ničelnih emisij do leta 2050. Osnutek revizije bo poslan v pregled zakonodajnemu telesu.

Da bi dosegli dolgoročni cilj zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, predlagana novela uvaja tudi dajatev na ogljik za lokalne vire emisij. Dajatev bo uporabljena za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in razvoj tehnologij/industrije z nizkimi emisijami ogljika in negativnih emisij, hkrati pa bo zagotovila subvencije in nagrade za naložbe v tehnologije za zmanjševanje toplogrednih plinov, kar bo spodbujalo prehod na razvoj nizkoogljičnega gospodarstva.

»Zakon o zmanjšanju in upravljanju toplogrednih plinov« je bil sprejet leta 2015, s čimer je Tajvan postal ena redkih držav na svetu, ki je v zakon zapisala dolgoročni cilj zmanjševanja izpustov.