Tajvan najvišje uvrščena država v Aziji v enakopravnosti spolov

0
2239

Tajvan je na prvem mestu v Aziji in osmi na svetu v enakopravnosti spolov, kar naj bi bila predvsem posledica večje udeležbe žensk v politiki. navaja tajvanski Generalni direktorat za proračun, računovodstvo in statistiko (DGBAS). 

DGBAS je razvrstil Tajvan glede na merila Indeksa neenakosti po spolu (GII), ki jih je leta 2010 uvedel Program Združenih narodov za razvoj (UNDP) in predstavljajo enega ključnih kazalnikov enakih možnosti v družbi.

GII meri neenakost med dosežki žensk in moških na področju reproduktivnega zdravja, stopnji izobrazbe ter stopnji zaposlenosti in politične aktivnosti.

Ker Tajvan ni član Združenih narodov, ni uvrščen med ocenjevane države GII. DGBAS je na podlagi meril uporabljenih v indeksu leta 2017 izračunal, da bi se Tajvan z doseženimi 0,056 točkami uvrstil na osmo mesto v svetu in na prvo mesto v Aziji.

GII je na prvo mesto med 160 državami uvrstil Švedsko, sledijo ji Danska, Švica in Nizozemska.

DGBAS navaja, da je na Tajvanu stopnja politične zastopanosti žensk v porastu. Leta 2017 je bil delež žensk v tajvanskem parlamentu 38,1 % kar je višje od drugih azijskih držav,  vključno s Singapurjem, Kitajsko, Južno Korejo in Japonsko. Stopnja zaposlenosti žensk starejših od 15 let pa znaša 50,9% kar je manj v primerjavi s prej omenjenimi azijskimi državami.